Karanlıktan Korkan Çocuk


Canbolat O.

Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Other Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Akademisyen Yayınevi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Kitapta anlatılanlar;  binlerce yıldır sürdürdüğü mücadelesinin içinden çıkan özel insanlar sayesinde umudunu canlı tutabilen, kendisinin kim olduğunu anlamaya çalışan, kendisine ve kendi  dışında yakın ve uzak çevresine ait sorular soran, bu soruları bilim yoluyla cevaplamaya çalışan buna karşılık  metafizik dünyadan kaçamayan bir canlı türünün serüvenini içerir.  Bu hikayenin esas belirleyicisi insan eylemeleri içerisinde bir eylem olan fakat ürettiği bilgi sayesinde diğer tüm eylem türlerini kontrol altına almaya çalışan bilimdir. Buna karşılık metafizik dünya bu eylem türünün karşısında binlerce yıldır canlılığını sürdürmektedir. Bu ikilem insanlığın düşünce ve eylem tarihinin toplam hikayesini tanımlamaktadır.

 

Bilimin tarihi kendisini anlatmaya çabalar fakat o tarih bilimin niçin-neden üretildiğini tanımlamada yetersiz kalır. Sorulara cevap vermek için felsefeye ihtiyaç duyulabilir. Felsefe ise genel manada haliyle metafiziğin doğal dostudur. Kitapta insanlık tarihinin en eski hikayelerini kucaklayan, biri biriyle uzlaşmaya yüzyıllarca önce geriden bırakan metafizik ve bilimin çatışma alanlarını birçok açıdan anlatmaktadır.  Tüm değerlendirmeler felsefenin ve bilimin karmaşık dilinden kaçarak en basit haliyle yapılmaya çalışılmıştır. Kitap metafizik, felsefe ve de bilim arasında neler olduğunu açıklama iddiasındadır.