Büro Yönetimi Eğitiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımının Öğrenci Memnuniyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma


Tengilimoğlu D., Yavaş M., Acar S.

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.39-66, 2006 (Peer-Reviewed Journal)