Lisans ve lisansüstü diş hekimliği öğrencilerinin empatik düşünme eğilimlerinin incelenmesi


Arslan B., TUNCER C., CANIGÜR BAVBEK N., ÇELİK B., BALOŞ TUNCER B.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, 2018 (Peer-Reviewed Journal)