Besin Etiketlerinde Neler Okuyoruz? Kadın Bireylerin Etketlerde Önem Verdiği İbareler Çeşitlilik Göstermektedir.


ERTAŞ ÖZTÜRK Y., GEZMEN KARADAĞ M.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri