Tıp Etiği Açısından Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Taciz


ÇOBANOĞLU N.

II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 18 - 20 October 2006, pp.267-274

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.267-274