Motor nöron hastalığı tanısı ile izlenen bir hastada gelişen rektum adenokanseri


ÇEKMEN N., Özsoylar Ö., AKÇABAY M., ARSLAN M., Demir F., Erdoğan D., ...More

Yoğun Bakım Derneği XII.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi / 2004” Kuşadası / Aydın, 5-8 Mayıs 2004, Turkey, 5 - 08 May 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey