Francis Herbert Bradley


Koç E.

METAFİZİK/Filozofların Metafizik Sistemleri, A.KADİR ÇÜÇEN, Editör, Sentez Nesriyat, Bursa, ss.507-526, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Sentez Nesriyat
  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Sayfa Sayıları: ss.507-526
  • Editörler: A.KADİR ÇÜÇEN, Editör

Özet

 

F. H. Bradley (1846-1924) İngiliz İdealistlerinin en ünlü, özgün ve felsefi açıdan  en etkilisidir. O, XIX. yüzyılın en önemli İngiliz metafizikçisidir. Bradley metafiziği Aristotelesçi bir biçimde, “ilk ilkelere ya da nihai doğruluklara ilişkin inceleme ya da evreni basit bir biçimde parça parça veya fragmentlerle değil, fakat her nasılsa bir bütün olarak kavrama çabası” olarak tanımlamıştır.

 

İngiliz filozoflarının genelde metafizikten sakınan bir eğilim  sergiledikleri  ve konularına pragmatik yaklaşımlarıyla dikkat çektikleri  durumda Bradley,  düşünceleri itibarıyla farklı bir yer tutmaktadır. O önemli bir metafizikçidir. Bradley’nin metafizik sistemini sunduğu Görünüş ve Gerçeklik (Appearence and Reality) adlı eseri İngiliz felsefesinde mutlak idealizmin en önemli ifadesi olarak kabul edildiği gibi geleneksel tarzdaki metafiziğin de  son örneği olarak düşünülür.

 

 Bu çalışmada Bradley’nin metafizik sisteminin temel kavram ve problemleri bütünlüklü bir biçimde değerlendirilmektedir.