Is Screening for Critical Congenital Heart Disease Useful at the First Hour of Life ?


KELEŞ E. , canbeyli f., ONAL E., TÜRKYILMAZ C. , TOKGÖZ S. , TAŞ M. , ...Daha Fazla

3rd JENS, 16 - 21 Eylül 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri