Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçları ve Öğrenme Stilleri Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Ocak M. A., Gökçearslan Ş., Solmaz E., Özcan S., Bayır E. A.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.3, pp.373-394, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.373-394
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin öğrenme stillerine göre sosyal ağları kullanım amaçlarını incelemektir. Çalışma, Gazi Üniversitesi’nde 479 lisans öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla Fer (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan öğrenme stilleri envanteri; sosyal ağ kullanım amaçlarını belirlemek için Karal ve Kokoç (2010) tarafından geliştirilen sosyal ağ kullanım amaçları ölçeği kullanılmıştır. Bulgulara göre, Aktif/Yansıtan ve Duyumsal/Sezgisel öğrenme stillerine göre tanıma-tanınma amaçlı kullanım yönünden anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu farklılık aktif/yansıtan öğrenme stilinde aktif öğrenciler lehine, duyumsal/sezgisel öğrenme stilinde sezgisel öğrenen öğrenciler lehinedir. Görsel/Sözel öğrenme stiline göre hem sosyal etkileşimiletişim hem de eğitim amaçlı kullanımda görsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin lehine anlamlı fark görülmüştür. Ardışık/bütünleşik öğrenme stiline göre ise sosyal ağ kullanım amaçlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır.