Anterior Midline Diastema: Etiology and Treatment Options- Case Report


Creative Commons License

Çelik A., Akgül S., Bala O.

RDD KIŞ SEMPOZYUMLARI VE ANABİLİMDALLARI TOPLANTISI, Konya, Turkey, 17 - 19 December 2021, pp.49-50

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.49-50
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Üst çene ön bölgede yer alan dişler arasında diastema görülmesi en sık karşılaşılan estetik problemlerden biridir. Orta hatta diastema görülmesinin en önemli nedenleri, dişlerin form ve şekillerindeki farklılıklar, diş eksiklikleri, diş arklarının boyutu ile dişlerin boyutları arasındaki uyumsuzluklar, parmak emme gibi alışkanlıklardır.

Olgu Sunumu: Kliniğimize üst çene ön bölgesinde yer alan diastemaları için başvuran 30 yaşındaki erkek hastaya yapılan klinik ve radyolojik muayene sonucunda, 13-11-21-23 numaralı dişlerin arasında diastemaların olduğu tespit edildi ve rezin kompozit ile diastemaların kapatılmasına karar verildi. Tedavisinin tamamlanmasından sonra, hasta takibe alındı.

Klinik Sonuç: Orta hatta görülen diastemaların direkt teknik ile rezin kompozit kullanılarak kapatılmasının estetik problemlerin giderilmesinde klinik olarak avantaj sunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diastema, Rezin kompozit, Adeziv sistem