FİKRİ VE EDEBİ ARAYIŞLAR DEVRİNDE HİKÂYE VE KISA HİKÂYE KAVRAMLARINI TARİF DENEMELERİ


GÜREL Z.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.5, pp.93-99, 1990 (Peer-Reviewed Journal)