Türk toplumunda mitakondriyal DNA kontrol bölgesi dizi çeşitliliğin araştırılması


KURTULUŞ ÜLKÜER M., GÜNAY M., ÇELENK Ç.

1. Uluslararası Turaz adli tıp ve patoloji kongresi, 13 - 16 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text