Atletik performansın eritrosit lipid peroksidasyonu, laktik asit, plazma C vitamini, kan glukozu ve VO2 maksimum düzeylerine etkisi


ÖZ OYAR E., DİNCER S. , KOZ M., KAPLAN B. , KOÇAK M. S. , GÖNÜL B.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 19. Ulusal Kongresi, 9 - 13 Kasım 1993