Hastane Dışı Doğum: Bir Olgu Sunumu


Tomar Güneysu S., Derinöz Güleryüz O., Men Atmaca Y., Fidancı İ., Çolak Ö.

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, vol.9, pp.130-133, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier