Spatial Differentiation of Socio-Economic Characteristics: A Core-Periphery Analysis of Ankara


SAT N. A. , VAROL ÖZDEN Ç.

EBEEC 2018, 11 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri