Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi SAPD Hastalarında Vasküler Endotelyal Growth Faktör VEGF Düzeyinin Sol Ventrikül Hipertrofisi ile ilişkisi


EBİNÇ F. A. , ERTEN Y. , EBİNÇ H., PAŞAOĞLU H. , YILMAZ-DEMİRTAŞ C. , TAÇOY G. , ...Daha Fazla

24.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 2007/ Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2007

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye