Maxillary Osteomyelitis Secondary to Dental Abscess in a Pediatric Patient


Emine A., YÜKSEK Saliha K., PARLAKAY Aslınur Ö., Belgin G., AKCAN F. A. , TEZER H.

Turkish Journal of Pediatric Disease, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)