Dijital Panoramik Radyografide mA Seviyesi Azaltılmasının Görüntü Kalitesi Üzerine Etkileri


PEKER İ., MIHÇIOĞLU T., GÜNGÖR K., ALASYA D.

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 08 September 2002, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper
  • Page Numbers: pp.1
  • Gazi University Affiliated: Yes