Non Metastatik Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Tanı Anındaki Tiroid Stimülan Hormon Seviyesinin Önemi


Doğan M., Güven Z. T. , Uncu D., Algın E., Bal Ö., YAZICI O., ...More

12. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Turkey, 17 - 19 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey