Tarih Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı


Creative Commons License

Akbaba B.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.185-197, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.185-197

Özet

Bu araştırmada; tarih öğretiminde fotoğraf kullanımının öğrenci başarısına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel bir desenle gerçekleştirilen çalışmada deney grubundaki öğrenciler ile fotoğrafın analitik bir şekilde kullanımına yönelik bir çerçeve geliştirilmeye çalışılmış, kontrol grubundaki öğrencilerle yapılan derslerde ise geleneksel öğretim yöntemleri (düz anlatım, soru-cevap) kullanılmıştır. Beş haftalık bir süre zarfında yapılan uygulama sonucunda tarih öğretiminde fotoğraf kullanımının öğrencilerin akademik başarısı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

In this study; the effect of photograph usage in history education to the students’ achievement was tried to be identified. In the study which was done with a pre-test post-test control group design, a frame was tried to be established between the experimental group and the analytical usage of the photograph, the control group’s courses were done with traditional teaching methods (lecture, question-answer). After the five weeks of application, it was identified that photograph usage effected the student’s achievement in history education.