Biyosidal aktiviteli zinc pyrithione’un istilacı tür Dreissena polymorpha (Zebra midyesi)’ya akut toksisitesi


YILDIRIM F., GÜNAL A. Ç. , GÜMÜŞ B. A. , ERKMEN B., GÜL G., BATMAZ G., ...More

Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 13 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey