3 Farklı Biyomateryalden Üretilen Ortodontik Mini-vidaların(OMV) Üst Çenede Neden Olduğu Gerilimin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi ile Değerlendirilmesi


AKKAYA S., MAMUSHA A.

TDB 24. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, Congresium-Ankara, Türkiye., Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey