Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinin Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kızılcık H. Ş. , Tan M.

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), cilt.3, sa.1, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD)
  • Sayfa Sayıları: ss.1-16

Özet

Bu araştırmanın amacı, ısı ve sıcaklık ünitesiyle ilgili olarak öğretmen adaylarıyla uygulanan bir Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) sürecinin kendileri tarafından nasıl değerlendirildiğini incelemektir. Karma yöntemin kullanıldığı bu araştırmada, amaçlı örneklem yöntemiyle gönüllü olarak seçilen üniversite ikinci sınıf öğrencisi 13 fizik öğretmen adayına PDÖ senaryosu verilmiş ve senaryoyu Likert tipi bir anket ve açık uçlu bir soru ile değerlendirmeleri istenmiştir. Daha sonra senaryo etrafında 5 hafta boyunca PDÖ oturumları yapılmıştır. Süreç boyunca öğretmen adayları ile görüşmeler yapılmıştır. Süreç sonunda öğretmen adaylarından Likert tipi bir anket ve açık uçlu bir soruyla sürecin değerlendirilmesi istenmiştir. Nicel maddeler, açık uçlu sorular ve görüşmeler betimsel analiz yoluyla nitel olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; öğretmen adaylarında; PDÖ etkinliğinin kendilerinin özgüven, motivasyon, çalışma ve iletişim becerilerinde artış olduğunu göstermektedir. Öğretmen adayları başka ünitelerde de PDÖ yaklaşımının kullanılmasında istekli olmuşlardır. Ayrıca, senaryo ve PDÖ süreciyle ilgili görüşler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak tutuma etkisinde PDÖ sürecinin unsurları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.

This study’s aim is to examine how teacher candidates evaluate a Problem Based Learning (PBL) process on “heat and temperature”. It’s study which used mixed method. To this end, 13 physics teacher candidates who were sophomore were chosen on a volunteer basis by purposive sampling method. They were asked to evaluate a PBL scenario by a Likert survey and open-ended questions. Then, PBL sessions were performed for 5 weeks. Interviews were made during the process. At the end of the process they were asked to evaluate the process by the same method. Data was evaluated qualitatively via descriptive analysis. As a result, PBL activity has caused an improvement in self-confidence, motivation, performance and communication skills of them. They were disposed to use PBL approach in other units. Moreover, there was no significant correlation between the interviews made about scenario and PBL process and among the PBL process elements under its effect on attitude.