Behcet’s Disease In Childhood: Single Center Ten Years’ Experience


GEZGİN YILDIRIM D., HASANREİSOĞLU C. M. , BAKKALOĞLU EZGÜ S. A.

9. ıNTERNATİONAL cONGRESS OF fAMİLİAL mEDİTERRANEAN fEVER AND sYSTEMİC aUTOİNFLAMMATORY dİSEASES, 4 - 07 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri