Yöneylem Araştırması


Gencer C., Karamanoğlu Y. E.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Akademik Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Yöneylem Araştırması, Türkiye'de 1960'lardan sonra kullanılmaya başlanan bilimsel problem çözme ve karar destek metotlarının genel adıdır. Başta savunma, üretim, tıp vb. birçok alanda yöneylem araştırması teknikleri kullanılmaktadır. Son yıllarda bilgisayar teknolojisi ve yazılımlardaki gelişmeler sayesinde yöneylem araştırması teknikleri daha da fazla kullanım alanı kazanmıştır. Bu kitapta yöneylem araştırmasının birçok konusu kapsamlı, detaylı ve nitelikli olarak okuyucuya sunulmaktadır. Kitabın temel amacı; yöneylem araştırması yöntemlerini, tekniklerini hem lisans hem de lisansüstü okuyucusuna en basit seviyede açıklamalı örneklerle anlatmaktır. Ayrıca, ileri seviyedeki problemlere meraklı olanlar için kitap içeriğine alıştırmalar da dâhil edilmiştir.
Kitapta; Yöneylem Araştırmasının temel konuları olan; Doğrusal Programlama, Simpleks Metot, Dualite Kavramı, Duyarlılık Analizleri, Düzeltilmiş Simpleks, Ulaştırma Problemleri, Atama Problemleri, Oyun Teorisi, Dinamik Programlama, Tam Sayılı Programlama, Markov Zincirleri, Proje Yönetimi ve Hedef Programlama konularına yer verilmiştir. Bölüm sonlarında örnek alıştırmalara da yer verilerek konuların daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir.
Kitabın tüm akademisyen, öğrenci ve konulara ilgi duyan okuyuculara faydalı olması ümidiyle…