SAC METAL MALZEMELERİN HİDROLİK VE DİĞER ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİYLE BİRLEŞİK ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİKLERİ


Karaağaç I., Demirel M. Y., Kabakçi M. O.

in: ENGINEERING and MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, Güllü Abdulkadir, Yalçınkaya Senai, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Publications, İstanbul, pp.9-27, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Güven Plus Grup A.Ş. Publications
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.9-27
  • Editors: Güllü Abdulkadir, Yalçınkaya Senai, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Sheet metal materials; Due to their aesthetic appearance and high strength/weight ratio, they are shaped and used in many products in daily life. However, due to the limited formability of some high-strength sheet metal materials, the use of "hydraulic forming" (hydroforming) methods is becoming increasingly common in industrial applications in order to increase the formability of these materials. The most important advantages of hydraulic forming methods are the reduction of mold costs by half, as only half of the mold is needed in the process, allowing complex geometry and asymmetrical parts to be shaped easily, allowing better surface quality in the shaped products and lower springback. . Hydraulic forming methods are used in combination with other sheet metal forming methods in order to increase efficiency in hydraulic forming methods, to shape at a higher rate and to shape high-strength sheet materials that are difficult to form. In this study, innovative sheet metal forming methods developed in combination with hydraulic sheet metal forming methods are compiled.

Sac metal malzemeler; sahip oldukları estetik görünüm ve yüksek dayanım/ağırlık oranı özelliklerinden dolayı günlük hayatta çok sayı-da üründe şekillendirilerek kullanılmaktadırlar. Ancak, bazı yüksek dayanımlı sac metal malzemelerin şekillendirile bilirliklerinin sınırlı olması nedeniyle bu malzemelerin şekillendirile bilirliklerini arttırmak amacı ile “hidrolik şekillendirme” (hidroform) yöntemlerinin kullanımı endüstriyel uygulamalarda giderek yaygınlaşmaktadır. Hidrolik şekil-lendirme yöntemlerinin en önemli avantajları, proseste sadece kalıbın yarısına ihtiyaç duymasından dolayı kalıp maliyetlerinin yarı yarıya azaltılması, karmaşık geometrili ve asimetrik parçaların kolaylıkla şe-killendirilebilmesine imkân tanıması ve şekillendirilen ürünlerde daha iyi yüzey kalitesine imkân vermesi ve daha düşük geri esneme olarak öne çıkmaktadır. Hidrolik şekillendirme yöntemlerinde verimi arttır-mak, daha yüksek oranda şekillendirmek ve yüksek dayanımlı zor şe-killendirilen sac malzemeleri de şekillendirmek amacıyla hidrolik şekil-lendirme yönetmeleri diğer sac şekillendirme yöntemleri ile birleşik olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada da hidrolik sac şekillendirme yöntemleri ile birleşik olarak geliştirilen yenilikçi sac şekillendirme yöntemleri derlenmiştir.