Etnik (Çingene) İşgücünün Enformel İşgücü Piyasasına Katılım Biçimleri ve Bu Süreçte Etkili Olan Faktörler: İstanbul (Cankurtaran) ve Edirne (Menzilahır) Örnekleri


ERDOĞANARAS F.

G.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009 (Peer-Reviewed Journal)