YAPIDA VE İÇ MEKÂNDA YÖNLENDİRİLMİŞ YONGALI LEVHA (OSB)’NİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Küreli İ., Kılıç K.

4. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 16 - 17 October 2020, pp.273-290

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.273-290
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma yönlendirilmiş yongalı levha (OSB)’nın yapılarda ve iç mekanlarda kullanımları üzerine yapılmıştır. Çalışmanın amacı, OSB’nin özellikleri, uygulama alan ve teknikleri ile ilgili literatür araştırması yapılarak üreticilere ve kullanıcılara bir seçenek sunmaktır. OSB üretimi için gerekli hammaddeler, üretim teknolojileri, fiziksel ve mekanik özelliklerine etki eden faktörler, tarihsel gelişimi, ülke ekonomisindeki yeri gibi özellikler verilmiştir. OSB genel olarak tanıtılmış, ağaçişleri endüstrisinin hangi alanlarında kullanım imkânı bulduğu, avantajları, dezavantajları şekiller, resimler ve çizelgeler yardımıyla düzenlenerek ve karşılaştırılarak verilmiştir. Çalışmada yöntem olarak, OSB yapıda ve iç mekânda hangi alanlarda kullanılacağı, nasıl uygulanacağı ile ilgili yöntem ve teknikler araştırılmış ve OSB uygulamalarından örnekler incelenmiştir. Sonuçta, OSB–1’nin kuru hava şartlarında iç bölme ve mobilya üretiminde, OSB–2’nin kuru hava şartlarında yük taşıyabilecek yerlerde, OSB–3’ün nemli şartlarda yük taşıyabilecek yerlerde, OSB–4’ün nemli şartlarda ağır yük taşıyabilecek yerlerde kullanıldığı görülmüştür. OSB strüktürel (taşıyıcı) yapı elemanları olarak kullanım alanları döşemede ve çatıda kiriş, duvarda ise ahşap blok tuğla şeklinde; tamamlayıcı (örtücü) yapı elemanları olarak kullanım alanları çatı, duvar ve zemin kaplamada kör döşeme ve yüzey kaplaması şeklinde artırılabilir. OSB, ağırlığının az olması nedeniyle ve mekanik ve teknolojik özelliklerinin iyi olmasından faydalanılarak deprem riski yüksek bölgelerde ahşap ev yapımında kullanılmaktadır. Seramik ve fayans altında neme dayanıklı satıhların yapımında OSB kullanımları mevcuttur. Ayrıca döşemecilik ve mobilya alanlarında kullanımları mümkündür. Dış cephe kaplama altlarında, prefabrik bina yapımında tercih edilen bir mühendislik malzemesi olan OSB’nin önemi ve kullanım alanları günden güne artmaktadır. Türkiye’de deprem, sel ve heyelan vb. afet riski olan bölgelerde ahşap yapı ve elemanlarına bir yönelim olacağı öngörülmekte bu nedenle de OSB üretiminin artırılması ve hammadde sağlayacak olan endüstriyel ormancılığın teşvik edilmesi önerilmektedir.