Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları


KILCAN B. , ÇEPNİ O., KILINÇ A. Ç.

International Turkic World Education Sciences and Social Sciences Congress, held in memory of Hodja Ahmet Yesevi year 2016, 1 - 04 Aralık 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri