Cevaplamama Hatası ve Ortalama Tahmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: İki Alt Grup Çalışması


METİN C. B. , ÖZDEMİR Y. A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2014 (Peer-Reviewed Journal)