Metan sülfonik asit hidrazit’xxden türetilen dört yeni sülfonilhidrazon bileşiklerinin sentezi,yapılarının spektroskopik yöntemlerle aydınlatılması”


HAMURCU F., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü., guvenc p.

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Turkey, 4 - 08 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey