İzmir Metropoliten Alanı ile Kent Bölge Arasındaki Ulaşım Davranışlarının Değişimi


Creative Commons License

Şenbil M., Yetişkul Şenbil E., Özuysal M.

KBAM 8. Sempozyum, Konya, Turkey, 2 - 04 December 2021, pp.511-530

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.511-530
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

 Bu çalışma İzmir kent bölgesinde metropoliten alan ile kent bölgenin geri kalan kısımları arasındaki yolculuklara yansıyan günlük ilişkiler (etkileşimleri) ile bu ilişkilerin ulaşım davranışları üzerine odaklanmaktadır. Bu amaçla 2009 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen hanehalkı yolculuk anketleri kullanılmıştır. Gerek özel ulaşımda gerekse de toplu taşıma sisteminde görülen değişim ve dönüşümün, metropoliten alan ile kent bölgenin geri kalanıyla kurmuş olduğu ilişkilere önemli ölçüde etki ettiği ileri sürülebilir. Bu ilişkilerin bel kemiğini her gün düzenli yapılan yolculuklar (ev-iş, ev-okul) oluşturmaktadır. Bu nitelikteki yolculuklar konut ve iş yeri arasında kurulan mekansal dengeyi de ortaya koymaktadır. İlişkilerin genel yapısını baktığımızda kent bölgenin kuzey bölgelerinin metropoliten alanın kuzeyiyle, kent bölgenin güney bölgelerinin metropoliten alanın güneyi ile batı-yarımada bölgesinin ise metropoliten alanın merkezi ile ilişkiler kurduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, metropoliten alan bütününden ziyade, metropoliten alan alt bölgeleri ya da merkezleri ile parçalı bir yapı öne çıkmaktadır