Pansitopeni ve hepatosplenomegali nedeni araştırılırken tanı alan atipik Kala-azar olgusu


NAS A. P. , Şenkalfa B. P. , Şener N., ÇELİK A. S. , Yenice Ö. D. , SEVER T. , ...Daha Fazla

5. Bahar Pediatri Günleri, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye