Sınıf II Malokluzyonlarda Cinsiyete Bağlı Kraniyofasiyal Farklılıklar


Creative Commons License

Metin Gürsoy G., Sarmaz T., Taner R. L.

in: Sınıf II Malokluzyonların Teşhis ve Tedavisi, Nilüfer Darendeliler, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.16-22, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.16-22
  • Editors: Nilüfer Darendeliler, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The ability to accurately predict and evaluate the effect of orthodontic intervention on skeletal Class I subjects has been attributed to understanding the growth change of the craniofacial pattern. The aim of this study was to evaluate the craniofacial variations in relation to genders with skeletal Class I and II relationships. Material and Methods: Eighty randomly selected untreated subjects were included in the study. All subjects had optimal SN-GoGn angles and were at prepubertal stage. Four groups were constructed relative to ANB angle (skeletal Class I male and female, skeletal Class II male and female). Cephalometric analyses were done according to a coordinate system (R2⊥to R1 at S and R1=7o to SN). Results: Maxillary length and depth were greater in Class II male subjects compared to Class I female and male subjects, although SNA was not found different between the groups. The mandible was located anteriorly in Class I male subjects compared to Class II female and male subjects. Gender differences were found to be significantly different between Class I male and Class II female subjects in the mandibular dimension, also Class II male, and Class I female subjects in the maxillary dimension. Conclusion: The importance of these observations is that they will be effective on the specific, targeted, considering individual variations, and genderrelated treatment decision especially in Class II subjects. The personal data should be precisely interpreted for balanced facial structures, successful and shortened treatment duration.

Ortodontik tedavilerin iskelet Sınıf II bireyler üzerindeki etkisini doğru bir şekilde tahmin etme ve değerlendirme kabiliyeti, kraniyofasiyal yapıda büyüme ile izlenen değişimlerin anlaşılmasına bağlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, iskelet Sınıf I ve Sınıf II ilişkiye sahip olan bireylerde cinsiyet farklılığı ile ilgili kraniyofasiyal varyasyonları değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya prepubertal dönemde, ANB açısına ve cinsiyetine göre 4 gruba ayrılmış olan 80 birey dahil edilmiştir. Vertikal yönde optimum büyüme modeline (Sn-GoGn:32±6) sahip olan ve kemik yaşı 10- 11.5 arasında olan bireyler dahil edilmiştir. Analizler tedavi başı sefalometrik filmler üzerinde R1 ve R2 koordinat düzlemlerine göre yapılmıştır (S'da R2⊥R1 ve SN ile R1=7º). Verilerin karşılaştırılmasında Varyans analizi (ANOVA) ve Duncan test kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: SNA ve SNB açısı gruplar arasında benzer olarak bulunmuştur. Maksiller uzunluk ve derinlik Sınıf II erkek bireylerde daha fazla bulunurken mandibulanın Sınıf I erkek bireylerde, Sınıf II kadın ve erkek bireylere göre daha önde konumlandığı bulunmuştur. Cinsiyete bağlı farklılıklar Sınıf II kadın bireyler ile Sınıf I erkek bireyler arasında mandibulanın boyutları ile ilgili iken Sınıf I kadın ve Sınıf II erkek bireyler arasında maksillanın boyutları ile ilgilidir. Sonuç: Bu gözlemlerin önemi Sınıf II bireylerde cinsiyete yönelik, sonuca odaklı ve bireysel varyasyonları göz önüne alarak kişiye özel tedavi seçeneklerinin oluşturulabilmesine katkı sağlamasıdır. Dengeli yüz yapısı ve başarılı tedavi sonuçlarına ulaşılabilmesi için kişisel verilerin kullanımı günümüzde önem kazanmaktadır.