Atık Sulardan Borun Aktif Karbon ile Modifiye Edilmiş Kriyojeller ile Geri Kazanımı


HAKTANIR C., Girgin H. D.

BORON 2019, 17 - 19 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text