ANKARA 2.İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA BİLİRKİŞİ RAPORU-2018 / 1212


Öcalır Akünal E. V. , Sat N. A. , Akdeniz H.

ANKARA 2.İDARE MAHKEMESİ, ss.19, Ankara, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi 64131 ada 1 sayılı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin iptali ve bu değişikliklerin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2(ç) bendi ve 3194 sayılı Yasanın 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 06.04.2017 tarih ve E.6210 sayılı işleminin iptali talebidir