Fransızcada Üçüncü Tekil Kişi Adıllarının Öğretimdeki Yerleri: Anlambilimsel ve Edimbilimsel Bir Çözümleme


Creative Commons License

Özbek Ö.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.1, pp.448-460, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred.1050111
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.448-460
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Kişi adılları bir kişinin veya nesnenin yerine geçen ve yerine geçtiğini temsil eden terimlerdir. Bu terimlerin kullanım nedenlerinden biri metin içinde tekrardan kaçınmak, diğeri ise metin içindeki tutarlılığı sağlamaktır. İngilizcedeki 3. tekil kişi olan "He / She / It" Fransızcada "Il / Elle / On" adıllarıyla; Türkçede ise sadece "O" ile karşılık bulur. Çalışmada Fransızcadaki tüm kişi adıllarından söz edilecek; bunun yanı sıra en fazla üçüncü tekil kişi olan "O" (fr. Il / Elle / On) üzerinde durulacaktır. Başlıca amaç söz konusu adılların iki dil (Fransızca ve Türkçe) arasındaki aynı ve farklı kullanımlarını ve görevlerini saptamaktır. Çalışmada TV5 Monde Fransızca öğrenim/öğretim web sitesi ve Fransızca öğretim kitaplarından Décibel A1 kişi adılları açısından incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Gerçekleştirilen gözlem sonucunda Décibel A1 kitabında kişi adıllarının sistematik bir şekilde öğretildiği ve çeşitli alıştırmalarla desteklendiği görülmektedir. TV5 Monde Fransızca öğretimi web sitesinin güncel halinde ise kişi adıllarının incelenen A1 düzeyindeki derslerde rastgele yer aldığı saptanmıştır