Öğretim Materyalleri ve Web 2.0


Demirkan Ö.

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Doç. Dr. Haluk Ünsal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.316-344, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.316-344
  • Editors: Doç. Dr. Haluk Ünsal, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Öğretim etkinliği sırasında herhangi bir konuda bir şeyin öğretilebilmesi etkili bir iletişimin kurulmasıyla sağlanır. Başarılı bir öğretim etkinliği için etkili bir iletişim gerekmektedir. İletişim karşılıklı bilgi, düşünce, duygu ve becerilerin paylaşım sürecidir. İki birim arasındaki anlamlı mesaj alış-verişidir. Bir iletişimde etkili olan beş değişken; "Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı ve Dönüt"dür. Öğretim materyalleri öğretme öğrenme sürecini kolaylaştırır, öğrenmeyi anlamlı ve kalıcı hale getirir, soyut fikirleri somutlaştırır, içeriğin tutarlı biçimde sunulmasını olanaklı kılar, bireysel farklılıklara hizmet etmeyi kolaylaştırır, öğretim ortamını zenginleştirir, dersleri eğlenceli ve ilginç hale getirir, öğretmenin zamanından, enerjisinden ve yükünden tasarruf sağlar, her öğrenciyi sınıfta aktif bir katılımcı yapar, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarına öğretilenlerle ilişki kurmalarına yardımcı olur, daha iyi öğrenme için pekiştirme sağlar, öğrencilerin içeriğe yönelik algılarını geliştirir, çoklu öğrenme ortamı sağlar, dikkat çeker, güvenli gözlem yapma imkânı sağlar, öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olur. Öğretim materyallerini yerinde ve etkili kullanabilmek için seçiminde şu ölçütlere dikkat etmek gerekir; öğretim hedefleri, öğrencilerin özellikleri, konunun yapısı, öğretim ortamının yapısı, araç gereçlerin özellikleri, zaman ve maliyet, öğretmenin tutum ve becerileri, yöntem ve teknikler. Dijital çağda teknoloji dünya genelinde anahtar bir rol oynamaktadır ve eğitim kurumlarından teknolojiyi kullanabilen bireyler ve öğretmenler yetiştirmesi beklenmektedir. Gelecek nesillere öğretmenlik yapmak üzere yetişen öğretmenlerin teknolojiyi bir araç olarak kullanarak, alanlarına entegre etmeleri ve bunu en uygun pedagojik yöntemlerle kullanabilmeleri gerekmektedir. Öğretmenler ve öğrenenler için süreci destekleyebilecek ücretsiz web kaynaklarında yer alan çeşitli teknolojiler vardır. Bu teknolojilerden bir tanesi Web 2.0 teknolojileridir. Web 2.0 teknolojileri dijital öğretim materyalleri hazırlamak için çok fazla seçenek sunmaktadır. Alan yazında çeşitli sınıflandırmalar olmakla birlikte bu bölümde web 2.0 araçları animasyon, sunum, çevrim içi değerlendirme, dijital zihin ve kavram haritaları oluşturma ve video düzenleme araçları olarak ele alınmış ve eğitimde kullanımına örnekler verilmiştir.