Yağlı Güreşlere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Güven Ö., Öncü E.

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, vol.2, no.13, pp.194-203, 2011 (Peer-Reviewed Journal)