Tiyazol-Kumarin, Tiyazol-Diazepin ve Tiyazol-Pirazol-Kumarin HalkaSistemlerini İçeren Heterosiklik Bileşiklerin HSP70 ve HSP90 İnhibitörÖzelliklerinin İncelenmesi


GÜMÜŞ M., KOCA İ., DİŞLİ A., aykut ö., COŞKUN K. A. , TUTAR Y.

5. İlaç KOngresi, 30 March - 02 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text