Teknoloji ve İnsan


Koç E.

Kaygı, ss.107-117, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Kaygı
  • Sayfa Sayıları: ss.107-117

Özet

Teknoloji ruhunun mutlaklaştırılması durumunda yaşam itibarsız hale gelmekte,

Marcel’in ifadesiyle saygınlığını, kutsallığını yitirmektedir. İnsandaki kutsallık ne

denli inkar edilirse, o, o denli bir makine gibi kullanılacak ve makine muamelesi

görecektir. İnsanın bir nesneye, makineye, bir üretim birimine indirgenmesi XX.

y.y.’ın köleliği, teknokratik düzenin köleliğidir.

Anahtar Terimler: Teknoloji, Teknokrasi, İndirgeme teknikleri, Savaş.

Technology and Man

Abstract

In submitting to make the spirit of technology absolute, life is degraded, or to use

Marcel’s term desacralized. The more the concept of sacredness is denied in man

the more he will be manifulated and treated as a machine. A reduction of man to

an object, a machine, a unit of production is the slavery of the twentieth century; a

slavery of the technocratic order.

Key Terms: Technology, Technocracy, The techniques of degradation, War.