Üriner İnkontinanslı Kadın Hastaların Konfor Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki:Yapısal Eşitlik Modelleme Yaklaşımı


GÜLNAR E., YUVANÇ E., ÇALIŞKAN N.

5. Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 6 - 08 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text