Dispersif sıvı sıvı mikroekstarksiyon sonrası kapiler elektroforez ile idrar ve şişelenmiş içme suyu numunelerinde bisfenol A tayini


ALSHANA U., LUBBAD İ., GÜNDEN GÖĞER N. , ÇOK İ. , TAMER U. , ERTAŞ N.

VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Turkey, 3 - 07 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey