Farklı Dolgu Maddeleri Üzerinde İnsan Dişeti Fibroblast Ataşmanının Değerlendirilmesi


TÜTER G., Engel U., YALIM M.

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1998 (Peer-Reviewed Journal)