Katyonik özellikteki poli metilmetakrilat glisidilmetakrilat mikrokürelerin hazırlanması ve proteinlere karşı seçiciliğinin HPLC ile tayini


BAYRAMOĞLU G., YALÇIN E., ARICA M. Y.

II. Ulusal HPLC ve Diğer Seperasyon Teknikleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes