Katyonik özellikteki poli metilmetakrilat glisidilmetakrilat mikrokürelerin hazırlanması ve proteinlere karşı seçiciliğinin HPLC ile tayini


BAYRAMOĞLU G. , YALÇIN E., ARICA M. Y.

II. Ulusal HPLC ve Diğer Seperasyon Teknikleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey