KOAH Ağır Alevlenmede Artmış Maliyet ile İlişkili Faktörler: TTD KOAH Çalışma Grubu.


BAHA A., KÖKTÜRK N. , BAYSAN C., ÖZTÜRK B., KODALAK S. , VAROL Y., ...Daha Fazla

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ULUSLARARASI KATILIMLI 23. YILLIK KONGRESİ, 15 - 18 Ekim 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri