KOAH Ağır Alevlenmede Artmış Maliyet ile İlişkili Faktörler: TTD KOAH Çalışma Grubu.


BAHA A., KÖKTÜRK N., BAYSAN C., ÖZTÜRK B., KODALAK S., VAROL Y., ...More

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ULUSLARARASI KATILIMLI 23. YILLIK KONGRESİ, 15 - 18 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes