Eğitim Sürecinde öğrencilerin etik değerlere yatkınlık düzeyleri


Creative Commons License

Altınok V.

in: IPCEDU E-Kitap, Mücahit Dilekmen, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.2-18, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.2-18
  • Editors: Mücahit Dilekmen, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

İnsan kendini bildiği andan itibaren kendine ve yaptığı her eyleme değer verir ona göre davranır, düşünür, yaşar. Kurumsal temel etik değerler, görev ve prensipler uyarınca nasıl davranılması ya da karar alınması gerektiğini ortaya koyan davranış standartlarıdır. Özellikle eğitim kurumları, bireylere etik değerler kazandırmada önemli bir faktördür. Eğitim kurumlarında bireylere belirli değerlerin kazandırılması mümkün olsa da, bunu davranışa dönüştürebilme ve yaşamlarına aktarabilmeleri önemlidir. Bunun için bu çalışmanın amacı, eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrencilerin davranış ve düşüncelerinde etik değerlere yönelik yatkınlık düzeylerini ve bir takım değişkenlere bağlı olarak aralarında farklılık olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla İbrahim KAYA tarafından 2015 yılında geliştirilen “Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile 818(ilkokul + ortaokul +lise) öğrenci ve 161 öğretmenle araştırma gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda etik değerlere eğilim açısından ilköğretim öğrencilerinin sevgi ve adalet faktörleri daha yüksek, işbirliği daha düşüktür. Ortaokul ve lisedeki öğrencilerin ise işbirliği faktörleri açısından etik değerlere yatkınlarının yüksek fakat adalet boyutunda düşük olduğu görülmüştür. Öğretmenler ise öğrencilerini hem sevgi hem de adalet boyutunda etik değer yatkınlıkları açısından daha düşük değerlendirirken işbirliği boyutunda öğrencileri ile aynı düzeyde değerlendirmiştir. Bu sonuçlar, eğitim kurumlarının, işbirliği boyutu dışında eğitim düzeylerinde ilerledikçe öğrencilerin etik değerleri düzeyini olumlu yönde etkilemediğini göstermektedir.