Tan E., Çerik G., Durmaz S.

Olgularla Klinik Eczacılık Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 17 June 2021, pp.25

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Metabolik alkaloz (MA), yüksek arteriyel pH, serumda birkarbonat [HCO3 -] artışı ve kompansatuar alveolar hipoventilasyonun bir sonucu olarak pCO2'de artış ile karakterize metabolik bir bozukluktur.1 MA, kalp yetmezliği hastalarında en yaygın görülen asit-baz bozukluğudur ve genellikle çoğu vakada diüretik tedavisi sonucunda gelişmektedir.2 69 yaşında kadın hasta, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diyabet, atriyal fibrilasyon, kronik böbrek hastalığı (KBH) mevcut olup artan nefes darlığı ve karındaki şişkinlik şikâyetleri ile hastaneye başvurmuştur. Hastanın fizik muayenesinde akciğerde raller, ortopnesi ve pretibial ödem (2-3+) saptanmıştır. Hastanın vital bulguları, kan basıncı 145/100 mmHg, oksijen saturasyonu %96, nabız 96 atım/dakika, solunum sayısı 18/dakika olarak ölçülmüştür. Dekompanse kalp yetmezliği ön tanısı ile diüretik tedavisi için koroner yoğun bakım ünitesine hastanın yatışı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra kardiyoloji servisinde eczacı tarafından yapılan klinik incelemede, hastanın antasit tedavisi incelediği sırada hekim tarafından hastanın metabolik alkalozda (Kan gazı pH:7.49 pCO2: 45.2 mmHg, HCO3 - : 34.1 mmol/L, baz açığı 10.2+) olduğu bilgisi verilmiştir. Mevcut antasitin bileşiminden dolayı, (sodyum aljinat, sodyum bikarbonat ve kalsiyum karbonat) metabolik alkaloz durumunda hastaya alkali uygulamasının uygun olmayacağı için kesilmesi gerektiği şeklinde hekime geri bildirimde bulunulmuştur. Hasta ile yapılan görüşmede, hastaneye yatış öncesinde mide yanması için hastanın eczaneden antasit süspansiyonu aldığı ve günde 10-20 ml kullandığı bilgisi edinilmiştir. Antasit tedavisinin kesilmesinin ardından hastanın kısa süre içerisinde kan gazı parametrelerinde iyileşme gözlenmiştir. Bu olgu, dekompanse kalp yetmezliğinde diüretik tedavisi2 ile birlikte antasit uygulaması sonucu gelişen asitbaz imbalansına örnek göstermektedir. Sonuç olarak, kalp yetmezliğinde diüretik tedavisi ile birlikte antasitlerin kullanımında dikkatli olunmalıdır