J. P. SARTRE’IN BULANTI’ ROMANI ÜZERİNE


Koç E.

Sosyal Bilimler Dergisi( Sobider), sa.7, ss.1-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Sosyal Bilimler Dergisi( Sobider)
  • Sayfa Sayıları: ss.1-15

Özet

J. P. SARTRE'IN ''BULANTI'' ROMANI ÜZERİNE

Özet

Bulantı, varoluşçu filozof J. P. Sartre tarafından 1938 de yayınlanmış olan felsefi bir romandır.O Sartre'ın ilk romanı ve en iyi çalışmalarından biridir. Romanın baş kahramanı Antoine Roquentin otuz yıl süreyle Bouville'de yaşamış eski bir maceracıdır. Romanın ana teması, eserin isminin de belirttiği üzere, Roquentin'in dünya içindeki nesneleri kavradığı ya da algıladığı zaman bulantı yaşamaya başlamasıdır: Roquentin'in problemi, her ne kadar onun deneyimi onu böyle bir noktaya çekse de, basit bir depresyon ya da zihinsel hastalık değildir. Sartre, Roquentin'in sıkıntılarını insanın doğal varoluşsal durumundan kaynaklanan sıkıntılar olarak sunar. Bulantı'da kişi, yaşama anlam veren kişisel taahhütler yapmadığı sürece, yaşamın anlamsız olduğu vurgulanır.

Anahtar Sözcükler: Kendinde Varlık, Kendisi İçin Varlık, Bulantı, Olumsallık, Saçma, Özgürlük.

ON J. P. SARTRE'S NOVEL NAUSEA

Abstract

Nausea is a philosophical novel by the existentialist philosopher J. P. Sartre, published in 1938. It is Sartre's first novel and one of his best works. Antoine Roquentin,the protagonist of the novel,is a former adventurer who has been living in Bouville for three years. The main theme of the novel, as the title indicates, is that Roquentin keeps experiencing nausea as he picks up or perceives objects in the world: Roquentin's problem is not simply depression or mental illness, although his experience has pushed him to that point. Sartre presents Roquentin's difficulties as arising from man's inherent existential condition. In Nausea is empasized that life is meaningless unless a person makes personal commitments that give it meaning Key Words: Being-in-itself, Being-for-itself, Nausea, Contingency, Absurd, Freedom.