Aile eğitim modelleri


Aksoy A. B., Dere Çiftçi H.

in: AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI, Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.398-399, 2014

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2014
  • Publisher: Hedef Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.398-399
  • Editors: Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Toplumun temelini oluşturan ailenin ebeveynlikle ilgili sorumluluklarını yerine getirirken çağın değişen şartlarına uyum sağlayabilmesi için, yapısının korunması, psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bütünlüğünün sağlanması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunların gerçekleştirilebilmesi için ailelere etkin öğrenme ortamlarında uygun eğitim fırsatlarının sağlanması gerekir.
Aile eğitimi; aile yaşam dinamiklerinin sağlıklı işlemesini sağlamak üzere, aile bireylerinebilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan sistemli ve planlı eğitim çalışmalarıdır.
Çocukların her yönden sağlıklı olarak gelişimini sürdürebilmeleri, anne babaların, çocuğungelişimi, bakımı ve eğitimi gibi konularda bilgi, beceri sahibi olmaları bunu tutum ve davranışlarına yansıtmaları ile ilişkilidir. Ayrıca, çocuğun ailesini de kapsamayan bir okul öncesi eğitim programı ile istenen hedefe ulaşmanın çok güç olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle, okul öncesi eğitim programlarının çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik eğitimprogramlarının planlanması, hazırlanması ve uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim Programında Okul Öncesi Eğitim Programı: Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi yayınlamıştır.
Bu kitapta, aile eğitimi, aile eğitim programları, aile eğitiminde kullanılan yöntem teknik ve materyaller, güçlü ortaklık, aile katılımı, aile katılımını etkileyen faktörler, aile katılım çalışmaları, baba katılımı, farklı gelişen çocukların ailelerinin eğitimi konularına yer verilmiştir.
Bu bilgiler ışığında kitap, çocuk gelişimcilere, okul öncesi eğitim alanında çalışacak olan öğretmen adayları ve eğitimcilere aile eğitimi ve katılımı konusunda gerekli bilgileri sağlamak ve destek olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Bu çalışmada her zaman işbirliği içerisinde olan değerli yazarlara, tüm emeği geçenlere sevgi ve teşekkürlerimi sunarım.
Ailenizle birlikte ve sevgiyle kalın,